CONTACT

T: +31-84-8393427
F: +31-84-8310206
Claude Debussylaan 225
1082 MC Amsterdam

Uw bericht wordt verzonden.....

Let op!  Door een fout is uw bericht is niet verzonden. Probeer het opnieuw!

Hartelijk dank voor uw bericht. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

STUUR ONS EEN BERICHT

WERKZAAMHEDEN

corporate finance, finance business solutions, financial forensic investigations
FINANCIERINGEN

Uw financieringsstructuur afstemmen op uw bedrijfs-structuur en uw visie. Wij adviseren bij project-, werkkapitaal-, balans- en herstructeringsfinancieirngen.

corporate finance, finance business solutions, financial forensic investigations
RICHTING

Hoe ontwikkelt uw markt zich en hoe ontwikkelt uw bedrijf zich ten opzichte van deze markt? Welke richting moet uw bedrijf op? Wij helpen u sturen.

corporate finance, finance business solutions, financial forensic investigations
RISICO

Mars Control is gespecialiseerd in risico- en portfolio-management. Wij helpen u bij het mitigeren van risico's waarbij het rendement vrijwel intact blijft en houden uw portfolio van producten en diensten tegen het licht.

corporate finance, finance business solutions, financial forensic investigations
VISIE

Wat is is uw visie? Kunt u deze vertalen in actief (financieel) beleid? Wij helpen u tijdens dit proces.

corporate finance, finance business solutions, financial forensic investigations
VOORWAARTS

Strategic Business Enhancement, oftewel lange-termijn visie voor de vooruitgang van uw onderneming. Welke keuzes moet u als ondernemer maken op diverse vlakken om de komende 10 jaar te kunnen overleven?

VOOR WIE?

Mars Control richt zich op kleine en middelgrote ondernemingen. Wij staan klaar met strategisch advies en oplossingen. Door onze uitgebreide expertise in risico- en portfolio-management zijn wij in staat om een gedegen risico profiel van uw onderneming te maken op basis van zowel het huidige als de toekomstige portfolio. Ga de uitdaging aan laat u prikkelen door onze inzet en visie.

CORPORATE FINANCE
STRATEGIC BUSINESS ENHANCEMENT

De vermogensstructuur van uw onderneming optimaliseren voor het verhogen van het rendement,  het aantrekken van financiering, het verkopen van uw bedrijf of ondersteuning tijdens de due diligence aankoop van een onderneming.

Uw onderneming ondersteunen bij financiële vraagstukken,  rapportages en budgettering.  Daarnaast verlenen wij ondersteuning bij het optimaliseren van de interne financiële  informatievoorziening.

Advisering over, en implementatie van strategische beleid welke uw onderneming ondersteunen in het behalen van (nieuwe) doelen. Wij zijn gespecialiseerd in risico- en portfolio-management.

FINANCIAL MANAGEMENT SUPPORT

1

2

3

MARS CONTROL

corporate finance, finance business solutions, financial forensic investigations
AQUISITIE & VERKOOP

Uw bedrijf laten groeien door overnames of uw bedrijf of een aantal bedrijfsactiviteiten verkopen. Wij helpen u!

IN 'T KORT

BETROUWBAAR
BETROKKEN

BETAALBAAR

Mars Control, corporate finance, financial management support, strategic business enhancement

MARS CONTROL

WAT WIJ DOEN >
WERKZAAMHEDEN >
VOOR WIE? >
OVER ONS >
IN 'T KORT >
CONTACT >

 

MARS CONTROL

CORPORATE FINANCE

FINANCIAL MANAGEMENT SUPPORT

STRATEGIC BUSINESS ENHANCEMENT

BETROUWBAAR

BETROKKEN

BETAALBAAR

Mars Control werkt voor zowel grote corporates als voor de kleine ondernemers. Wij vervullen vaak de rol van (financiële) sparringpartner voor directie en/of management. Wij kijken niet alleen in de achteruitkijkspiegel om te bepalen hoe de onderneming de afgelopen periode heeft gepresteerd, maar gebruiken deze gegevens ook om samen met u vooruit te kijken: Strategic Business Enhancement.

Mars Control, corporate finance, financial management support, strategic business enhancement

CORPORATE FINANCE

Mars Control heeft uitgebreide kennis en ervaring bij overnames, fusies en bedrijfsbeëindiging (al-dan-niet vrijwillig). Wij kunnen u helpen bij ambities en wensen.

 

Het aanvragen van een financiering kan een ingewikkelde uitdaging zijn. Mars Control heeft ruime ervaring met het verwerven van externe financieringen, zowel BIJ reguliere banken als private equity. Wij ondersteunen u bij de aanvraag van externe financieringen tot ca. 100 miljoen Euro.

 

FINANCIAL MANAGEMENT SUPPORT

Als ondernemer moet u en uw management team kunnen vertrouwen op de aangeleverde stuur-informatie. Op welke KPI's wilt u sturen en waarop móet u sturen. Wij helpen u en uw organisatie om het juiste dashboard samen te stellen.

 

STRATEGIC BUSINESS ENHANCEMENT

In de snel veranderende wereld zijn veel ondernemers zoekende naar de optimale beleidslijn. Maar bestaat die wel? Wij kunnen u helpen om in een optimale beleidslijn uit te stippelen voor uw onderneming.

 

Door onze specialisatie in risico- en portfolio-management kunnen wij u helpen om uw portfolio van producten en diensten zodanig samen te stellen dat het rendement op de lange termijn intact blijft terwijl de risico's worden verminderd. Daarnaast fungeren wij vaak als vraagbaak en sparringpartner voor u als ondernemer bij strategisch (financiële) vraagstukken.

 

NAVIGATIE

BETROUWBAAR

BETROKKEN

BETAALBAAR

Grip op uw onderneming tijdens alle facetten van de levenscyclus.

 

Uw bedrijf kennen en daardoor de strategische koers kunnen uitzetten. BETROUWBAAR met een vooruitziende blik. En geen compromissen.

Mars Control is gespecialiseerd Corporate Finance, Financial Management Support en Strategic Business Enhancement.

 

Voor BETROKKEN support met strategische visie dus.

Mars Control is betrokken maar ook BETAALBAAR. Uurtarieven die in alle redelijkheid tot stand zijn gekomen en zelfs voor de kleine ondernemingen aanvaardbaar zijn.

 |Mars Control B.V. Opgericht naar Nederlands recht; gevestigd te Apedoorn | Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67975313 |

 Copyright Mars Control © 2020. All rights reserved.