Diensten

Mars Control levert diensten op het gebied van Corporate Finance, Strategic Business Enhancement, Juridisch en Financieel Management Support

Corporate Finance

Mars Control begeleidt bedrijfsovernames, zowel aandelentransacties als asset-deals. Ondersteuning kan worden geleverd gedurende het hele traject, dus vanaf de eerste onderhandelingen tot en met de integratie is uw huidige structuur, of alleen voor bepaalde onderdelen zoals due diligence of transactieverwerking. 

Daarnaast wordt er ondersteuning verleend bij (her-)financieringen en herstructureringen van externe financieringen of het eigen vermogen. Voor complexe waarderingsvraagstukken worden er externe experts ingeschakeld.

Treasury Management

Advisering en implementatie van een Treasury functie binnen uw onderneming waardoor het managen en borgen van liquiditeitsrisico’s en het beheersen van operationele, financiële en reputatierisico’s onderdeel wordt van uw bedrijfsvoering.

Treasury Management is nauw verweven met Corporate Finance en met de Risk en Compliance kant van Ondernemingsrecht. Mars Control beheerst al deze disciplines.

Mars Control adviseert en ondersteunt bedrijven bij het opzetten, optimaliseren en uitvoeren van hun Treasury functie.

Twijfelt u of uw organisatie behoefte heeft aan de invulling van een Treasury functie of heeft uw huidige Treasury functie een frisse blik nodig?? Neem vrijblijvend contact op.

Legal Management Support

Management ondersteuning bij juridische processen, zoals due diligence trajecten, contractbeheer en compliance issues.

Een academische master in International Commercial Law (cum laude) is de basis naast jarenlange ervaring in juridische vraagstukken.

Naast bureau-ondersteuning biedt Mars Control ook bijstand als het tot een rechtbankprocedure komt. Niet als advocaat maar als klankbord, adviseur en sparring-partner.

Financial Management Support

Management ondersteuning in finance en financiële processen. En niet alleen academische theorie maar Mars Control verzorgt ook de uitvoering hiervan; als het moet zelfs door het maken en boeken van journaalposten in uw financiële systeem.

Door de jarenlange ervaring in alle gelederen van de financiële functie, de praktische kennis  van veel branches en de theoretische basis van een academische Master in Finance is Mars Control echt een asset voor uw onderneming.