GUARANTEED.

Control in Business.

Bestuursleden en managers hebben vaak het gevoel dat “dingen hen overkomen”. Soms is dat waar, maar meestal zijn die gebeurtenissen het gevolg van een gebrek aan focus, het ontbreken van een visie en/of aan een gebrekkige uitvoering hiervan.

Veel bedrijven zijn, al dan niet tijdelijk, niet in control. Soms lijkt het voor de buitenwereld alsof dat wel het geval is, maar bij veel ondernemingen mist de focus, de visie en/of ontbreken er cruciale functies om in control te zijn en te blijven.

Mars Control kan uw onderneming adviseren n ondersteunen bij Corporate Finance vraagstukken, uitdagingen in de Treasury functie aanpakken en voor uw board en management team fungeren als sparring partner op legal en finance gebied.

Mars Control BV

Control in Business. Guaranteed.

Mars Control fungeert als sparring partner voor directieleden, board members, managers en RvC leden. Door de juiste discussie te voeren over strategie, beleid én uitvoering worden de te behalen doelen bepaald. Mars Control kan echter ook de uitvoering op tactisch of zelfs operationeel niveau verzorgen. Te denken valt aan de implementatie van een overgenomen bedrijf of bedrijfsonderdeel, inclusief complexe IT-integratie. Of implementatie van projectcontrol in uw organisatie.

Van tekentafel tot finish, Mars Control is uw partner in Corporate Finance, Treasury Management en Legal & Financial Management Support.

“Train as you fight. Fight as you train.”

Alleen academische theorie als deze praktisch toepasbaar is.

Over Mars Control

Marcel Borgers LLM MSc is oprichter en eigenaar van Mars Control BV. Marcel is oud-marinier, heeft jarenlang rond de wereld gereisd en heeft inmiddels meer dan 20 jaar ervaring bij grote, middelgrote en kleine bedrijven in de maak-industrie, IT, bouw en vastgoed. Daarnaast heeft hij als consultant voor overheden, semi-overheden, banken en verzekeraars gewerkt.

Naast diverse boekhoudkundige diploma’s heeft Marcel een academische Master in Finance (Merit Award) en een academische Master in International Commercial Law (Cum Laude). Momenteel volgt hij het postdoctorale programma Treasury Management & Corportate Finance aan de Vrije Universiteit Amsterdam waarmee hij zich na succesvolle voltooiïng “Register Treasurer” (RT) mag noemen.